Certyfikaty i Dyplomy

Hipnoza - I

Hipnoza – I

Hipnoza - II

Hipnoza – II

Hipnoza III

Hipnoza III

Dyplom ukończenia studiów

Dyplom ukończenia studiów

Certyfikat MEN - uprawniający do pracy w zawodzie hipnoterapeuty

Certyfikat MEN – uprawniający do pracy w zawodzie hipnoterapeuty